La Formiga engega un projecte que afavorirà la creació de xarxes de solidaritat intercultural entre dones del barri del Poble Sec

El projecte “Mon Barri” busca afavorir el procés d’inclusió social, la participació comunitària i la vinculació al barri de les dones nouvingudes al barri del Poble Sec, i amb aquest objectiu s’ha creat l’espai “Barri Dona”, que funcionarà com una plataforma per a la creació de complicitats entre veïnes, així com per potenciar les habilitats socials i el coneixement de l’entorn de les dones nouvingudes del barri. A través d’aquest espai, es pretén fomentar la creació de xarxes de solidaritat intercultural i intergeneracional entre les dones del barri, ejercint les més veteranes com a agents actius en la socialització i empoderament de les que acaben d’arribar, de diferents procedències.
Als darrers anys, la presència femenina al barri ha augmentat degut a les reagrupacions familiars, de forma que cada vegada arriben més dones a La Formiga amb necessitats específiques formatives i sociocomunitàries. A més dels factors generals associats al fet migratori (desconeixement de l’idioma i de l’entorn), les dones immigrades ténen més el risc de caure en situacions d’aïllament social i reclussió a la llar per la manca de relacions i xarxes socials, una problemàtica que no afecta tant als homes, normalment immersos en xarxes de sociabilitat masculina.
Així, per tal d’equilibrar aquesta situció i afavorir que les dones assoleixin els seus drets de ciutadania, és crucial afavorir-ne l’autonomia i la seva inclusió social i comunitària, especialment en l’entorn més proper, com és el barri on resideixen.

Vols participar?
La formiga busca dones del barri del Poble Sec que vulguin participar en aquest espai i compartir experiències i crear complicitats amb altres dones del barri. L’Espai “Barri Dona” es durà a terme un matí a la setmana, encara per determinar. Les persones interessades poden enviar un mail a projectes@laformiga.org o bé trucar al 93 443 82 07.