Presentació

La Formiga va néixer l’any 2000 al barri Gòtic de Barcelona amb l’objectiu de cobrir noves necessitats socials relacionades amb l’arribada a Catalunya de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt diverses.

Des dels seus inicis, La Formiga ha apostat per impulsar diferents activitats la finalitat de les quals és l’aprenentatge de la llengua, el coneixement de l’entorn i la promoció de la interculturalitat.

Al llarg d’aquests anys hem portat a terme diversos projectes com formació i atenció directa a persones nouvingudes, tallers i activitats de lleure per a jovent nouvingut, jornades i cursos de formació sobre mediació intercultural, tallers de contacontes per treballar la interculturalitat, etc.

També hem ofert  serveis de traducció i mediació en llengües com el xinès.

Des del 2006 La Formiga es troba al barri del Poble Sec des d’on continuem amb la nostra tasca. Troba’ns al carrer Elkano 74.