Missió i objectius

Els valors de La Formiga queden assegurats als Estatuts de l'entitat.

MISSIÓ

Promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes al nostre país

OBJECTIUS

  • Afavorir la integració de la població immigrada, donant suport en el seu procés d’acollida i inclusió a la nova societat i cultura, oferint informació, formació, orientació i acompanyament.
  • Desenvolupar accions adreçades a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat com joves, dones, persones aturades, minories ètniques, etc.
  • Promoure mesures per a la integració en el mercat laboral de les persones en situació de risc d’exclusió social.
  • Promoure la diversitat i la no discriminació en el món laboral, especialment la integració i la igualtat dels treballadors i treballadores amb dificultats per a la inserció laboral.
  • Fomentar la convivència intercultural mitjançant la sensibilització de la població autòctona a partir de la promoció de la participació ciutadana i comunitària de les persones nouvingudes i autòctones.
  • Posar en pràctica accions que afavoreixin les relacions humanes justes per poder assolir un desenvolupament sostenible, tant a nivell local com internacional.