El projecte “Mon Barri” incorpora un espai de conversa per a les dones del Poble Sec

Amb l’objectiu d’afavorir la inserció social i la participació comunitària de les dones nouvingudes al barri del Poble Sec, el projecte Mon Barri duu en marxa des de l’any 2006.

Es tracta d’un projecte dinàmic que incorpora diverses activitats que pretenen respondre a les necessitats manifestades per les participants i detectades per les tècniques i dinamitzadores. Donat que el coneixement de les llengües d’acollida és quelcom fonamental per concretar processos d’integració social, Mon Barri es va articular al voltant de classes de capacitació lingüística i coneixement de l’entorn, orientades a proporcionar a les alumnes les eines i recursos fonamentals per tal d’adquirir autonomia i exercir els seus drets de ciutadania.

Darrerament s’ha encetat un espai per a la conversa en què participen voluntàries de l’entitat i al que s’espera que pròximament s’incorporin altres dones del barri amb ganes de compartir el seu temps i els seus coneixements amb altres dones. La conversa és que,lcom essencial per a l’aprenentatge de les llengües i per això és crucial afavorir la creació d’espais d’intercanvi multiculturals. L’anomenat espai “Barri Dona” es duu a terme els dimecres, de 10.30 a 12.30. Actualment participen 10 dones de diferents nacionalitats, malgrat s’està valorant l’apertura d’un nou grup.