Nous cursos de professionalització en l’ambit de la mediació, l’acollida i la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió

La Formiga llança una programació de cursos professionalitzadors en l’àmbit inserció social de col·lectius vulnerables i interculturalitat, que amb un total de 20 hores i un preu de 120 euros, que es duran a terme al llarg del mes de juliol a la seu de l’entitat (c.Elkano, 74).
Els cursos d’Agent d’Acollida, Tècniques de Mediació Intercultural i Inserció Laboral de col·lectius en risc d’exclusió preveuen descomptes per diversos col·lectius, com els voluntaris i exalumes de l’entitat, famílies nombroses i monoparentals. L’objectiu formatiu de la Formiga és oferir cursos que siguin últils als alumnes a l’hora de formar-se un perfil professional d’intervenció amb els col·lectius vulnerables i en un context d’interculturalitat, àmbits d’intervenció de la entitat.

L’objectiu formatiu de la Formiga és oferir cursos que siguin últils als alumnes a l’hoira de formar-se un perfil professional d’intervenció amb els col·lectius vulnerables i en un context d’interculturalitat, àmbits d’intervenció de la entitat.

Les inscripcions ja estan obertes per als següents cursos:

1. INSERTOR LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ

Del 2 al 18 de juliol, Dilluns i dimecres de 17:00 a 20:30 hores.

Descripció: Curs introductori sobre orientació laboral que vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió.

Continguts:
1. El procés d’Orientació Laboral:, Motivació, l’autoestima a l’Orientació laboral i a la Inserció Laboral, les competències professionals, l’objectiu professional l’itinerari d’orientació.
2. Eines de recerca de feina: el currículum vitae, la carta de presentació, l’entrevista de feina, el paper de les TICS aplicades als processos d’orientació i inserció laboral.
3. Polítiques actives d’ocupació: Pla de Desenvolupamnet de les Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya ( 2012-2013).
4. Orientació i inserció de col·lectius específics: joves, dones, aturats de llarga durada, persones immigrades, persones discapacitades.
5. Experiències d’inserció a entitats socials. Entitat a confirmar.

2. TÈCNIQUES DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Del 3 al 20 de juliol, Dimarts i divendres de 17:00 a 20:30 hores (darrera setmana de 17:00 a 20:00 hores).

Descripció: Curs orientat a introduir-se en el món de la mediació intercultural, conèixer el procé, treballar habilitats comunicatives davant el conflicte i aprendre tècniques de mediació en contextos interculturals.

Continguts:

1. Aproximació i diagnòstic davant el conflicte.
2. Habilitats comunicatives davant situacions de conflicte.
3. El procés de mediació.
4. Tècniques de mediació i conducció del procés comunicatiu.

Metodologia: Combina l’exposició de temàtiques amb jocs de rol, treball en grup, treball de lectures i desenvolupament d ecasos pràctics a classe.

Professorat: Elizabeth Uribe, Gull Syed i Mohamed Essahli.

3. AGENT D’ACOLLIDA

Del 9 al 26 de juliol, Dilluns i dijous de 17:00 a 20:30 hores (darrera setmana de 17:00 a 20:00 hores)

Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.

Continguts:

1. Marc d’actuació: La Llei catalana d’Acollida.
2. Immigració i Societat: fluxos i polítiques migratòries. El mercat laboral. L’Estat del Benestar.
3. Marc legal: La Llei d’Estangeria.
4. Models de Serveis d’Acollida. Experiència de l’Ajuntament de Mataró.
5. Metodologia dels Serveis d’Acollida. Adaptació als diferents perfils.
6. Polítiques locals d’integració i acollida. Gestió del padró, accés a servei públics, legislació sobre centres de culte, projectes d’acollida i integració.

Professorat: Gustavo de Miguel, Jesús Gómez, Rebeca Fernández i Ana Muñoz.

INSCRIPCIONS
Per inscriure-us a qualsevol dels cursos, ompliu la butlleta que trobareu adjunta i envieu-la a info@laformiga.org dintre dels plaços establerts. Les places són limitades, i es duran a terme per ordre d’inscripció. El període d’inscripció acaba una setmana abans del començament del curs.Attachment: Butlleta d’inscripció(431.50 kb)