1ra Jornada d’intercanvi i reflexió entorn el voluntariat

El passat divendres 7 d’octubre ens varem reunir a la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) al voltant duna trentena d’entitats de diversos àmbits socials amb motiu de la primera jornada d’intercanvi “Gestió del voluntariat”. Una primera d’una sèrie de sessions conjuntes per a posar en comú inquietuds, problemàtiques i reptes alhora de gestionar el personal voluntari que realitza tasques a les nostres entitats.

La jornada, que va sorgir arrel de la proposta d’una de les entitats que formem part de la FCVS va servir per fer una posta en comú al voltant de 4 aspectes essencials: l’acollida del voluntari, la incorporació, la formació i l’acompanyament i la desvinculació, detectant punts febles, fortalesses i aspectes a millorar. Aquest primer document, generat a partir de les reflexions i aportacions de les diferents entitats allà presents, servirà per definir línees metodològiques, sinergies, i en definitiva, ajudar-nos a millorar la nostra tasca en l’àmbit del voluntariat.