Transparència

Estatuts

L’Associació Sociocultural La Formiga es regeix segons Estatuts aprovats en assemblea. La Formiga està registrada al Registro Nacional de Asociaciones amb el número de registre 595156.

Pressupostos anuals               
Comptes anuals
Memòries

Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017
Memòria 2016
Memòria 2015
Memòria 2014
Memòria 2013
Memòria 2012
Memòria 2011
Memòria 2010

Subvencions