Nous cursos d’acció social de La Formiga per al segon trimestre de 2013

La Formiga ha programat pel segon trimestre de l’any un seguit de cursos orientats a proporcionar eines i tècniques d’intervenció per a diversos àmbits de l’acció social. Les inscripcions per a les edicions del segon trimestre ja estan obertes. La programació s’ha ampliat per incloure formacions dels àmbits de la inserció sociolaboral, la mediació intercultural, l’acollida i acompanyament de la nova ciutadania i ara l’animació sociocultural. Tots els cursos són introductoris a les matèries tractades i tenen com a objectiu proporcionar competències professionalitzadores als professionals de l’àmbit social en un context d’interculturalitat, àmbit d’intervenció de l’entitat. Per tal d’afavorir l’assistència de tothom, els cursos de La Formiga preveuen descomptes per diversos col•lectius vulnerables, com les persones a l’atur, els estudiants o els membres de famílies monoparentals o nombroses; i persones vinculades a l’entitat, com voluntaris o ex alumnes.
A més, els treballadors en actiu d’entitats o empreses podran bonificar-se íntegrament el seu import. L’entitat també disposa d’un servei d’orientació per a la recerca de feina de les persones que assisteixin a les classes i necessitin suport per definir un nou perfil professional. Tots els cursos es duran a terme a la seu de La Formiga al c. Elkano, 74, tret del curs d’animació sociocultural, que s’impartirà a les aules del centre cívic El Sortidor.

Aquesta és la programació del segon trimestre:

1.TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL (20 h)

Dates: Del 22 de maig al 12 de juny.
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Professorat: Isabel Berrocal, Alba Lloris i Neus Beltran.
Descripció: Curs introductori sobre orientació laboral que vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió.
Preu: 120 €
Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.
100% bonificable

Continguts:
1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col•lectius de difícil inserció.
7. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.

1. 2. LES TIC EN LA ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL (9 h)

Dates: 17, 19 i 21 de juny.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 hores.
Professorat: Neus Beltran.
Descripció: S’abordaran en profunditat les eines i recursos que la societat de la informació posa a l’abast dels Orientadors i Insertors Sociolaborals.
Preu: 74 €
Descomptes: 10 € si l’alumne s’apunta al curs de Tècnic d’Orientació i Inserció Sociolaboral.
100% bonificable

Continguts:
1. Recerca tradicional vs recerca 2.0.
2. Eines de recerca del segle XXI.
3. Xarxes socials i el seu paper en la recerca de feina (Facebook, LinkedIn, Twitter)
4. Recursos per a la orientació i la inserció: Treure partit al web.
5. Portals de recerca de feina.

2. MEDIACIÓ INTERCULTURAL: PROCESSOS, FASES, TÈCNIQUES (36 h)

Dates: 10 maig al 7 de juny
Horari: Divendres de 17 a 21 i Dissabtes de 10 a 14 h.
Professorat: Elizabeth U. Pinillos, Gull Syed i Mohamed Essahli.
Descripció: Curs orientat a facilitar els fonaments teòrics i les eines metodològiques i pràctiques necessàries per iniciar-se en la mediació en contextos interculturals. Es combinaran els continguts teòrics amb dinàmiques i treball de casos pràctics, amb la intenció de capacitar als alumnes per conèixer i aplicar les diferents tècniques que intervenen en els processos de mediació interpersonal i intercultural. Curs especialment adient per a professionals de l‘àmbit de la intervenció social en contextos migratoris que necessitin assolir coneixements i eines de la mediació, o persones que vulguin introduir-se en aquest àmbit.
Preu: 210 €
Descomptes: 190 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 198 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts:
1. La comunicació: La relació. Aspectes, àmbits i moments de la relació. Definició, objectius, components. Sistemes sensorials. Regim de mediació. Nivells lògics. Comunicació intercultural. Llenguatges. Index de referència.
2. Competències interculturals: descentració, prejudicis, estereotips, imatges guies, aproximació al marc referencial de l’altre, espai comú. Mediar i/o negociar. Condicions prèvies.
3. Àmbits on es desenvolupa la mediació.
4. Principis de la mediació. Procés, itinerari i glossari.
5. Perfil de la figura mediadora, rol i funcions, coneixements, habilitats i actituds.
6. Disseny i avaluació d’un procés d’intervenció per part dels alumnes, a partir d’un cas pràctic proposat a classe. Observació de les fases, procés, rol i funcions del mediador.
7. Exposició i reflexió dels casos treballats en grup durant el curs. Avaluació per part del docent i aportacions dels companys.

3. AGENTS D’ACOLLIDA. CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT

Dates: De l’11 al 27 de juny.
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 20:30 hores.
Professorat: Jesús Gómez, Gustavo de Miguel, Laia Costa.
Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.
Preu: 120 €
Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts:
1. Marc jurídic de l’Acollida: Estatut d’Autonomia, Pacte Nacional per la Immigració, Llei d’Acollida i Reglament.
2. Immigració i societat. Polítiques locals d’integració i acollida. .
3. Marc legal: la Legislació d’Estrangeria.
4. Concepte i Metodologia de l’Acollida. La figura de l’Agent d’Acollida. Experiències locals: Barcelona.
5. Models de Serveis d’Acollida. Experiències locals II.
6. Polítiques locals d’Acollida i Acomodació. Gestió del padró, accés als serveis municipals, regulació de centres de culte religiós, informes d’arrelament i integració social, participació ciutadana.

4. INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL AMB LA GENT GRAN (24 hores) NOU!

Dates: Del 12 al 28 de juny
Horari: Dimecres i Divendres de 17:00 a 21 hores.
Professorat: Jesús Fortuño, Beatriz Tobon, Bet Capdevila, Ana Sánchez, Ramón Roca. Descripció: Aquest curs es dirigeix a persones que vulguin iniciar-se professionalment com a animadors de lleure per a la gent gran, tant de persones actives com d’aquelles amb una autonomia limitada.
Preu: 145 €
Descomptes: 125 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 130,5 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts
1. El procés d’envelliment actiu.
2. Tècniques d’estimulació física.
3. Habilitats psicomotrius.
4. Treball amb música.
5. Tècniques d’Estimulació cognitiva.
6. Organització d’activitats de lleure amb la gent gran.

INSCRIPCIONS
Per inscriure-us, escriviu a info@laformiga.org o bé truqueu-nos al 93 443 82 07, indicant el nom del curs al qual us voleu inscriure. També podeu venir a veure’ns al c/Elkano, 74 baixos.
La data límit per a les inscripcions acaba una setmana abans de l’inici dels cursos. Si us voleu bonificar la formació, contacteu-nos amb almenys 10 dies d’antelació.
Per a més informació, consulteu el web de La Formiga: www.laformiga.org

Attachment: butlleta inscripció(434.50 kb)