Nou Curs: Gestionar les emocions, del 21 al 31 de març


Dies i horari:
 21 a 31 de març. Dilluns i divendres de 16:00 a 20:00 hores.

Descripció

Aquest curs representa un primer pas per conèixer i saber identificar quines són les nostres emocions bàsiques, les seves característiques principals, com actuen, que signifiquen i sobretot, com afecten la nostra manera de pensar, decidir i actuar, per d’aquesta manera ser capaços d’escollir quines seran les estratègies de regulació que podem utilitzar per esdevenir emocionalment competents.

Objectiu general
Conèixer les característiques i el funcionament de les anomenades emocions negatives bàsiques (por, ira i tristesa) amb l’objecte de poder saber quines són les que en cada moment ens afecten i condicionen les nostres decisions i conductes.

Objectius específics
Identificar i reconèixer les característiques de les principals emocions negatives.
a) Conèixer com les emocions negatives afecten el nostre procés d’interpretació i afrontament de la realitat i com condicionen la nostra presa de decisió i actuació.
b) Reconèixer l’efecte de les emocions negatives en la personalitat i per tant en la conducta pròpia i aliena.
c) Dotar als alumnes d’eines o tècniques de regulació emocional que els hi permetin resoldre determinats conflictes provocats per una dolenta canalització de les emocions negatives i poder prevenir situacions emocionalment desestructurades .

Informació:

Preu:  105  (amb descompte 95 €)

Inscripcions: escriviu a info@laformiga.org

Continguts

1. Introducció a les emocions.
a. El concepte d’emoció.
b. Diferències entre emoció, sentiment, pensament i acció.

2. Impacte de les emocions negatives sobre la raó, l’aprenentatge, la memòria i la presa de decisions.
a. Emocions i la teoria dels marcs (“Framing”).
b. Biaixos cognitius
c. Memòria i emoció
d. Emocions i motivació
3. Estudi de les principals emocions negatives: por, ira i tristesa.
1. Definició de l’emoció
2. Trets característics
2.1. Desencadenants
2.2. Factors moduladors
2.3. Funcions
2.4. Mecanismes de defensa
2.5. Efectes subjectius o sensacions
3.  Patrons de comportaments.
3.1 Comportaments psicofisiològics
3.2 Expressió facial
3.3 Expressió corporal o postural
3.4 Expressió oral
4. Conductes d’afrontament.
5. Estratègies de regulació.

Metodologia
Els alumnes disposaran d’un cos teòric comú i aniran assolint tots els objectius marcats prèviament, a partir de la realització de diferents activitats.
Aquestes activitats estaran confeccionades a partir de:
– Fragments literaris (comptes, relats curts, experiències de vida, etc.)
– Vídeos (curtmetratges, fragments de pel·lícules, PowerPoint, etc.)

A partir de les quals aniran coneixent les principals característiques, desencadenats, moduladors i funcions de les principals emocions negatives, així com de quines eines o tècniques de regulació disposen per poder canalitzar les diferents emocions en funció de cada possible situació concreta.

Professorat

Carles Perni. Llicenciat en Psicologia. Ha treballa com a Tècnic d’Ocupació a diversos programes d’Inserció i com a Tècnic de Formació, icoordinant projectes d’Orientació Sociolaboral i impartint cursos de Formació Ocupacional, a administracions públiques, empreses i entitats com Creu Roja. S’ha especialitzat en l’àmbit de la Orientació Laboral i la capacitació d’aquests professionals, des de la perspectiva de la gestió de les emocions.