L’Escola de Llengua i Ciutadania obre inscripcions per les classes de Llengua. El projecte integra aquest 2013 diverses accions per afavorir la inserció sociolaboral de les persones immigrades

L’Escola de Llengua duu des del 2000 oferint recursos per a l’alfabetització i capacitació lingüística de les persones nouvingudes, atenent a prop de 200 persones anualment mutjançant la impartició de cursos de diferents nivells lingüístics en català i castellà, una oferta que adaptem a les necessitats detectades en els nostres alumnes. Entenem que el coneixement i pràctica de la llengua és el factor a partir del qual es construeix el procés d’integració a la societat d’acollida, però també són necessàries altres accions complementàries per afavorir-ne l’acomodament i participació ciutadana. Per això, les classes incorporen càpsules de coneixement de l’entorn i drets i deures de ciutadania.
Per aprofundir en aquest objectiu, aquest curs La Formiga es planteja oferir nous recursos i serveis per impulsar la integració i participació ciutadana de les persones immigrades. Així, l’Escola de Llengua i Ciutadania incorpora aquest 2013 un seguit d’accions encaminades a promoure la inserció sociolaboral, mitjançant xerrades informatives sobre legislació laboral i mercat laboral integrades en les classes de llengua i coneixement de l’entorn que es duran a terme cada trimestre. També es durà a terme una xerrada sobre Llei d’Estrangeria, per informar sobre els aspectes jurídics relacionats amb els tràmits per al permís residència, arrelament social i reagrupament familiar, accés a la targeta sanitària, etc.

Sociabilitat i cobneixement de l’entorn
El projecte també preveu la realització de sortides trimestrals amb els alumnes de les classes de llengua, per fomentar el coneixement de l’entorn i oferir una activitat relacional que possibiliti l’establiment de lligams relacionals entre els assitents a l’Escola, de orígens i procedències diverses.
Finalment, i ja que La Formiga esdevé un punt de referència a nivell de barri per temes relacionats amb l’acollida, seguirem oferint un servei d’orientació a la població nouvinguda, en què es proporcionarà informació sobre els diversos recursos i equipaments presents a la ciutat, oferta formativa a altres entitats i serveis, i derivació als serveis oportuns.

Inscripcions obertes pel segon trimestre de les classes de llengua
Les inscripcions per als cursos d’alfabetització en castellà i català de La Formiga es duran a terme entre el 22 i el 26 d’abril, d”11:00 a 14: 00 i de 16:00 a 19:00 a la seu de l’entitat (c.Elkano, 74). Els cursos de català i castellà en els nivells alfabetització, bàsic I i II començaran la primera setmana de maig i es duran a terme al centre cívic El Sortidor, per voluntaris de l’entitat amb formació com a professors de llengua per extrangers.