Les participants al projecte Món Barri visiten el Laberint d’Horta

El projecte Món barri està dirigit a les dones nouvingudes que arriben a la ciutat i es basa en l’acollida a través de la formació de la llengua i del coneixement de l’entorn. El projecte és, també, un espai de trobada i relació entre les mateixes dones així com de descobriment dels recursos del barri i de la ciutat. Món barri té com a objectiu promoure l’autonomia de les dones immigrades com a mitjà d’empoderament per reduir desigualtats de gènere i per l’origen cultural.
El projecte es desenvolupa des de 2006 i acull dones de molt diversos orígens i compta amb el suport d’un equip de professores voluntàries.

A finals de Juny algunes de les participants han fet una visita al Laberint d’Horta per conèixer aquest espai emblemàtic de Barcelona.