Inscripcions obertes per als cursos d’acció social del primer semestre de 2013


L’entitat ofereix formacions professionalitzadores en els àmbits de la Inserció Sociolaboral, la Mediació Intercultural i l’Acollida de persones nouvingudes

Les inscripcions per als cursos d’acció social programats per l’Associació Sociocultural La Formiga per al primer semestre de 2013 ja estan obertes. El catàleg de cursos inclou noves edicions de les formacions “Tècnic d’Orientació i Inserció Sociolaboral”, “Mediació Intercultural: teoria i pràctica” i “Agents d’Acollida”.
L’objectiu de La Formiga és oferir cursos que siguin útils als alumnes a l’hora de formar-se un perfil professional d’intervenció amb els col•lectius vulnerables i en un context d’interculturalitat, àmbits d’intervenció de la entitat. Per tal que siguin accessibles per a totes les butxaques, els cursos preveuen descomptes per estudiants, persones a l’atur, famílies nombroses i monoparentals, a més d’exalumnes i voluntaris de La Formiga. Els cursos són 100% bonificables per als treballadors en actiu.

Aquesta és la programació del primer semestre de 2013:

1.TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL (20 h)

Dates: de l’11 de febrer al 4 de març i del 6 al 27 de maig.
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Professorat: Isabel Berrocal, Alba Lloris i Neus Beltran.
Descripció: Curs introductori sobre orientació laboral que vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió.
Preu: 120 €
Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.

Continguts:
1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina. El paper del les TIC’S aplicades als processos d’orientació i inserció.
6. Introducció a l’acompayament en la recerca de feina a col•lectius de difícil inserció. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.

1. 2. MÒDUL: TÈCNIQUES D’ACOMPANYAMENT EN LA RECERCA DE FEINA A COL•LECTIUS DE DIFÍCIL INSERCIÓ (9 h)

Dates: 6, 11 i 13 de març
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Professorat: Isabel Berrocal, Alba Lloris i Neus Beltran.
Descripció: S’aprofundirà en les tècniques i eines d’acompanyament en la recerca de feina adaptades als diferents col•lectius considerats com de difícil inserció: Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.
Preu: 74 € (164 euros curs+ mòdul)

1. 3. MÒDUL: EL PAPER DE LES TIC EN PROCESSOS D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL (9 h )

Dates: 25 amig a 5 de juny.
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Professorat: Isabel Berrocal, Alba Lloris i Neus Beltran.
Descripció: S’abordaran en profunditat les eines i recursos que la societat de la informació posa a l’abast dels Orientadors i Insertors Sociolaborals.
Preu: 74 € (164 euros curs+mòdul)

2. MEDIACIÓ INTERCULTURAL: PROCESSOS, FASES, TÈCNIQUES (36 h)

Dates: 22 de febrer al 22 de març i del 10 de maig al 7 de juny.
Horari: Divendres de 17 a 21 i Dissabtes de 10 a 14 h.
Professorat: Elizabeth U. Pinillos, Gull Syed i Mohamed Essahli.
Descripció: Curs orientat a facilitar els fonaments teòrics i les eines metodològiques i pràctiques necessàries per iniciar-se en la mediació en contextos interculturals. Es combinaran els continguts teòrics amb dinàmiques i treball de casos pràctics, amb la intenció de capacitar als alumnes per conèixer i aplicar les diferents tècniques que intervenen en els processos de mediació interpersonal i intercultural. Curs especialment adient per a professionals de l‘àmbit de la intervenció social en contextos migratoris que necessitin assolir coneixements i eines de la mediació, o persones que vulguin introduir-se en aquest àmbit.
Preu: 210 €
Descomptes: 190 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 198 € amb Carnet Jove.

Continguts:
1. La comunicació: La relació. Aspectes, àmbits i moments de la relació. Definició, objectius, components. Sistemes sensorials. Regim de mediació. Nivells lògics. Comunicació intercultural. Llenguatges. Index de referència.
2. Competències interculturals: descentració, prejudicis, estereotips, imatges guies, aproximació al marc referencial de l’altre, espai comú. Mediar i/o negociar. Condicions prèvies.
3. Àmbits on es desenvolupa la mediació.
4. Principis de la mediació. Procés, itinerari i glossari.
5. Perfil de la figura mediadora, rol i funcions, coneixements, habilitats i actituds.
6. Disseny i avaluació d’un procés d’intervenció per part dels alumnes, a partir d’un cas pràctic proposat a classe. Observació de les fases, procés, rol i funcions del mediador.
7. Exposició i reflexió dels casos treballats en grup durant el curs. Avaluació per part del docent i aportacions dels companys.
Metodologia: Combina l’exposició de temàtiques amb jocs de rol, treball en grup, treball de lectures i desenvolupament de casos pràctics a classe.

3. AGENTS D’ACOLLIDA. CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT

Dates: Del 9 al 25 d’abril i del 3 al 24 maig
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 20:20 hores.
Professorat: Jesús Gómez, Gustavo de Miguel, Laia Costa.
Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.
Preu: 120 € *
*Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.

Continguts:
1. Marc d’actuació: La Llei catalana d’Acollida.
2. Immigració i Societat: fluxos i polítiques migratòries. El mercat laboral. L’Estat del Benestar.
3. Marc legal: La Llei d’Estangeria.
4. Models de Serveis d’Acollida. Experiència a concretar.
5. Metodologia dels Serveis d’Acollida. Adaptació als diferents perfils.
6. Polítiques locals d’integració i acollida. Gestió del padró, accés a servei públics, legislació sobre centres de culte, projectes d’acollida i integració.

INFO I INSCRIPCIONS
Per inscriure-us, envieu-nos la butlleta adjunta a info@laformiga.org o bé truqueu-nos al 93 443 82 07.
També podeu venir a veure’ns al c/Elkano, 74 baixos.

La data límit per a les inscripcions acaba una setmana abans de l’inici dels cursos.

Si us voleu bonificar la formació, contacteu-nos amb almenys 10 dies d’antelació.

Attachment: Butleta inscripció(434.50 kb)