Inscripcions obertes per als cursos d’acció social de tardor

La programació de cursos d’acció social que La Formiga ha preparat per al darrer trimestre de l’any ja està llesta.  Les formacions, en els àmbits de la mediació intercultural, la inserció sociolaboral, l’animació sociocultural i l’acollida de nova ciutadania, estan pensades per proporcionar eines i tècniques d’intervenció per a diversos àmbits de l’acció social.

Tots els cursos són introductoris a les matèries tractades i tenen com a objectiu proporcionar competències professionalitzadores als professionals de l’àmbit social en un context d’interculturalitat i pluralitat, per afavorir processos d’integració i cohesió social. Per tal d’afavorir l’assistència de tothom, els cursos de La Formiga preveuen descomptes per diversos col·lectius, com persones a l’atur, els estudiants o els membres de famílies monoparentals o nombroses; i persones vinculades a l’entitat, com voluntaris o ex alumnes. A més, els treballadors en actiu d’entitats o empreses podran bonificar-se íntegrament el seu import.  Les inscripcions ja estan obertes.

1.TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL (20 h)

Dates: Del 21 d’octubre al 11 de novembre (noves dates)
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Professorat: Isabel Berrocal, Alba Lloris i Neus Beltran.
Descripció: Curs introductori sobre orientació laboral que vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió.
Preu: 120 €
Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.
100% bonificable per treballadors en actiu.

Continguts:
1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col•lectius de difícil inserció.
7. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.

1. 2. ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL AMB TIC (9 h)

Dates: 27, 28 de novembre i 4 de desembre (noves dates)
Horari: de 18 a 21 hores.
Professorat: Neus Beltran.
Descripció: S’abordaran en profunditat les eines i recursos que la societat de la informació posa a l’abast dels Orientadors i Insertors Sociolaborals.
Preu: 74 € (64 € si esteu inscrits al curs de Tècnic d’Orientació)
100% bonificable

Continguts:
1. Recerca tradicional vs recerca 2.0.
2. Eines de recerca del segle XXI.
3. Xarxes socials i el seu paper en la recerca de feina (Facebook, LinkedIn, Twitter)
4. Recursos per a la orientació i la inserció: Treure partit al web.
5. Portals de recerca de feina.

2. MEDIACIÓ INTERCULTURAL: PROCESSOS, FASES, TÈCNIQUES (36 h)

Dates: Del 29 de novembre al 17 de gener (9 sessions)
Horari: Dimarts i Divendres de 17 a 21 i Dissabtes de 10 a 14 h.
Professorat: Elizabeth U. Pinillos, Gull Syed i Mohamed Essahli.
Descripció: Curs orientat a facilitar els fonaments teòrics i les eines metodològiques i pràctiques necessàries per iniciar-se en la mediació en contextos interculturals. Es combinaran els continguts teòrics amb dinàmiques i treball de casos pràctics, amb la intenció de capacitar als alumnes per conèixer i aplicar les diferents tècniques que intervenen en els processos de mediació interpersonal i intercultural. Curs especialment adient per a professionals de l‘àmbit de la intervenció social en contextos migratoris que necessitin assolir coneixements i eines de la mediació, o persones que vulguin introduir-se en aquest àmbit.
Preu: 210 €
Descomptes: 190 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 198 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts:
1. La comunicació: La relació. Aspectes, àmbits i moments de la relació. Definició, objectius, components. Sistemes sensorials. Regim de mediació. Nivells lògics. Comunicació intercultural. Llenguatges. Index de referència.
2. Competències interculturals: descentració, prejudicis, estereotips, imatges guies, aproximació al marc referencial de l’altre, espai comú. Mediar i/o negociar. Condicions prèvies.
3. Àmbits on es desenvolupa la mediació.
4. Principis de la mediació. Procés, itinerari i glossari.
5. Perfil de la figura mediadora, rol i funcions, coneixements, habilitats i actituds.
6. Disseny i avaluació d’un procés d’intervenció per part dels alumnes, a partir d’un cas pràctic proposat a classe. Observació de les fases, procés, rol i funcions del mediador.
7. Exposició i reflexió dels casos treballats en grup durant el curs. Avaluació per part del docent i aportacions dels companys.

3. TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL AMB LA GENT GRAN (24 hores)

Dates: Del 26 de novembre al 5 de desembre.
Horari: Dimarts, Dimecres i Dijous de  17:00 a 21 hores.
Professorat: Jesús Fortuño, Beatriz Tobon, Bet Capdevila, Ana Sánchez, Ramón Roca.

Descripció: Aquest curs es dirigeix a persones que vulguin iniciar-se professionalment com a animadors de lleure per a la gent gran, tant de persones actives com d’aquelles amb una autonomia limitada.
Preu: 145 €
Descomptes: 125 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 130,5 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts
1. El procés d’envelliment actiu.
2. Tècniques d’estimulació física.
3. Habilitats psicomotrius.
4. Treball amb música.
5. Tècniques d’Estimulació cognitiva.
6. Organització d’activitats de lleure amb la gent gran.

4. AGENTS D’ACOLLIDA. CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT (20 h)

Dates: Del 3 al 19 de desembre
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 20:30 hores.
Professorat: Jesús Gómez, Gustavo de Miguel, Laia Costa.
Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.
Preu: 120 €
Descomptes: 100 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 108 € amb Carnet Jove.
Curs 100% bonificable

Continguts:
1. Marc jurídic de l’Acollida: Estatut d’Autonomia, Pacte Nacional per la Immigració, Llei d’Acollida i Reglament.
2. Immigració i societat. Polítiques locals d’integració i acollida. .
3. Marc legal: la Legislació d’Estrangeria.
4. Concepte i Metodologia de l’Acollida. La figura de l’Agent d’Acollida. Experiències locals: Barcelona.
5. Models de Serveis d’Acollida. Experiències locals II.
6. Polítiques locals d’Acollida i Acomodació. Gestió del padró, accés als serveis municipals, regulació de centres de culte religiós, informes d’arrelament i integració social, participació ciutadana.

INSCRIPCIONS
Per inscriure-us, envieu la butlleta s’inscripció a  info@laformiga.org o bé truqueu-nos al 93 443 82 07, indicant el nom del curs al qual us voleu inscriure. També podeu venir a veure’ns al c/Elkano, 74 baixos.
La data límit per a les inscripcions acaba una setmana abans de l’inici dels cursos. Si us voleu bonificar la formació, contacteu-nos amb almenys 10 dies d’antelació.
Per a més informació, consulteu el web de La Formiga: www.laformiga.org

Attachment: Fitxa d’inscripció als cursos(434.50 kb)